Tilsynet som forebygger og stopper ulovlig markedsføring i Norge.

Troverdige og informerende

Hva gjør du når treningssenteret ditt plutselig krever betaling for et medlemskap du aldri har hørt om? Eller når kjendisene på Instagram ikke merker annonsene sine med reklame? Jo, du kontakter Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet forebygger og stopper ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i avtaler og kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis. Forbrukertilsynet har også ansvar for å håndheve forbrukervernreglene i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover.

En viktig del av Forbrukertilsynets virksomhet består i å veilede næringsdrivende om regelverket og kravene som gjelder for markedsføring og avtalevilkår.

Konsept: imøtekommende dialog

Dialog med næringsdrivende og godt informasjonsarbeid er viktige verktøy for Forbrukertilsynet – og dialog ble derfor konseptet for den nye visuelle profilen.

Ved å bruke stiliserte snakkebobler som rammeverk for bilder og tekst, møter Forbrukertilsynet brukerne sine på en imøtekommende og hyggelig måte.

Identiteten til Forbrukertilsynet skal oppleves som troverdig og tilgjengelig. Det er svært viktig at folket har tillit til Forbrukertilsynet og arbeidet de gjør – derfor er det også viktig at de fremstår som en aktør med tyngde og profesjonalitet, men på en nøytral, oversiktlig og hverdagslig måte. Det skal være lett for en enkeltperson å melde inn en sak til Forbrukertilsynet, og man skal bli møtt med respekt og tillit.

For å gjøre det hele mer hverdagslig har vi utarbeidet en bildestil som gjenspeiler situasjoner og problemstillinger som alle kan kjenne seg igjen i, enten det gjelder boligkjøp eller problemer med dyre strømavtaler.

Partene som møtes, og øyet som følger med.

Logoen er utarbeidet ved at to hender møtes og kommer til enighet. Hendene tar utgangspunkt i to speilvendte F-er, som representerer Forbrukertilsynet og den andre parten. Sammen danner hendene et øye – for Forbrukertilsynet er et tilsyn som kontinuerlig følger med på hva som skjer.