Personvernerklæring

Sigurd Heggemsnes

sigurd@kult.design

Publisert: 13. februar 2017
Oppdatert: 4. august 2023

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Versjon 2.1, 16. februar 2021

Hva inneholder denne erklæringen?

Kult Byrå er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig.

Erklæringen informasjonen du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Her kan du altså lese hva slags informasjon vi samler på, hva vi bruker den til og hvor informasjonen er lagret.

Herunder bruker Kult Byrå utelukkende krypterte forbindelser for overføring av informasjon, samt gjør en årlig internrevisjon av selskapets bruk av personopplysninger.

Behandlingsansvar

Kult Byrå er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Kult Byrå er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på hei@kult.design.

Når samler Kult Byrå inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse
  • Du har søkt jobb hos oss

I tillegg bruker vi Fathom Analytics til å lage anonymisert statistikk (uten cookies) over hvilke sider som får mest trafikk. Dine bevegelser på nettsiden blir en del av statistikken – men de kan ikke knyttes til deg som person.

Utlevering av personopplysninger

Kult Byrå utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedsfører eller undersøker driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig.

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på fyller ut skjema, sender mail eller f.eks. melder deg på et arrangement. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer eller via chat-tjeneste.

Kryptering

Alle Kult Byrås nettsteder bruker kryptering (SSL). Vår CDN leverandør dekrypterer og re-krypterer kommunikasjonen på sine CDN-noder. En egen databehandleravtale regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Kult Byrå AS med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata

For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til hei@kult.design.

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Informasjonskapsler (Cookies)

Kult Byrå bruker ikke informasjonskapsler (cookies).

Systemer for databehandling

G Suite

Vi bruker G Suite (Gmail, Calendar, Documents, Sheets, Hangouts) for kommunikasjon, lagring av dokumenter, filer, avtaler. Dette omfatter kontrakter og avtaler, tilbud, arbeidsdokumenter, kontakter, e-postadresser, telefonnumre, navn.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Google Inc, USA.

Cloudflare

Kult Byrå bruker Cloudflare sitt Content Delivery Network (CDN) til sine egne sider. Cloudflare er et såkalt proxy basert CDN som krypterer og dekrypterer kommunikasjon. Cloudflare brukes også til å blokkere uønsket trafikk til nettsidene.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Cloudflare Inc, USA.

Slack

Kult Byrå bruker Slack til internkommunikasjon. Dette kan omfatte personopplysninger, og er søkbart og tilgjengelig for Kult Byrås ansatte.

En kopi av informasjonen sendt i skjemaer fylt ut på siden blir sendt i en intern kanal som daglig leder har tilgang til – så vi raskt kan komme tilbake til deg.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Slack.

Asana

Kult Byrå bruker Asana til organisering av prosjekter og oppfølging av arbeidsoppgaver. Tjenesten lagrer informasjonen som blir lagt inn, og kan omfatte personopplysninger i forbindelse med rapportering av feil og brukerhistorier. Kult Byrå har egen databehandleravtale med Asana.

Notion

Kult Byrå bruker Notion til organisering av informasjon og ressurser rundt prosjekter. F.eks. referater fra møter, notater fra brukertester, ressurser vi har fått tilsendt som bilder, logofiler, designmanualer etc.

Tjenesten lagrer informasjonen som blir lagt inn, og kan omfatte personopplysninger i forbindelse med rapportering av feil og brukerhistorier. Kult Byrå har egen databehandleravtale med Notion.

Tripletex

Kult Byrå bruker Tripletex.no til regnskap, timeføring og lønn. Systemet lagrer personopplysninger om ansatte, kunde- og selskapsopplysninger i forbindelse med fakturering av tjenester.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Visma/Tripletex AS, Norge.

Fathom Analytics

Kult Byrå bruker Fathom Analytics til å få anonymisert statistikk om nettsiden vår. Fathom Analytics er en mer minimalistisk versjon av "Google Analytics" som er i tråd med COPPA, GDPR, ePrivacy og CCPA.

Ved å bruke Fathom Analytics kan vi se hvilke artikler og sider som får mest trafikk, noe som gjør at vi vet hvilke sider vi skal forbedre – og hva slags innhold vi skal lage i fremtiden.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Fathom Analytics.

Sanity

Innholdet på Kult Byrås nettsider er håndtert av publiseringsløsningen Sanity.io. Tjenesten lagrer alt innholdet du ser på denne nettsiden.

Kult Byrå har egen databehandleravtale med Sanity, Norge.

Google AdWords

Per februar 2021 bruker vi ikke Google AdWords.

Kult Byrå bruker Google AdWords til søkemotormarkedsføring. For å målrette og forbedre vår markedsføring gjennom Google AdWords blir informasjon om følgende handlinger sendt til Google AdWords:

  • Gjennomført kontaktskjema på nettsiden kult.design
  • Trykk på lenker til epost og telefon på nettsiden kult.design

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til sigurd@kult.design eller brev til:

Kult Byrå
Møllergata 6, 0179 Oslo
co. MESH

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Kontaktinformasjon

sigurd@kult.design

Telefon: +4799361166

Postadresse: Møllergata 6, 0179 Oslo co. MESH