Å la brukerne få forme nettsiden

Brukerundersøkelser
Nettside
gymogturn.no

Norges Gymnastikk- og Turnforbund må forholde seg til en rekke ulike brukergrupper der alle har ulike behov.

Ikke bare skal de gi informasjon om alle turnarrangementer og klubber i Norge. De skal gi informasjon over en rekke ulike grener, regler innenfor sporten og utstyr – samt gjøre det enklere for klubbene å lage arrangementer.

Nettsiden til NGTF løste utfordringene ved å presse store mengder informasjon på samme skjerm og megamenyen. Dessverre gjorde dette siden også mindre tilgjengelig og vanskeligere for enkelte grupper å bruke.

Ved hjelp av en rekke brukeranalyser fikk vi etterhvert kartlagt utfordringene med dagens side, i tillegg til å lage en hypotese for hvordan vi kunne organisere siden på en langt enklere måte.

Rask lansering, rask forbedring

Designprosessen ble styrt av en rekke brukertester og brukeranalyser, der vi lot både medlemmer og utenforstående teste prototypene av nettsiden.

Selv om det alltid er fristende å utsette lanseringen til alle er fornøyde vet vi at dette er en bjørnetjeneste. Det er bedre å lansere en uperfekt hypotese, og heller la brukerne forme siden med tilbakemeldingene de gir oss.

For eksempel fikk vi tilbakemelding på at det burde bli enda enklere å finne fram til riktig arrangement, og dermed var det dette som vi fikk skinne i andre runde av utvikling.

Å gjøre søket til en sentral del av siden

Et godt søk kan løse mange problemer. Ikke bare får brukerne en rask utvei for å finne fram til informasjonen de trenger. Ved å analysere søkehistorikken finner vi også ut av hvilken informasjon dagens brukere ikke finner fram til.

På den måten får vi både innspill på hva slags informasjon brukerne hyppigst trenger og hva slags innhold som bør produseres i fremtiden.

Flere veier til rom

Det er lett å gå seg vill, spesielt på en stor nettside som NGTF.

Istedenfor å lære opp brukerne å finne frem til den "faste plassen" til innholdet har vi heller lagt opp til en løsning der det er flere veier til samme innhold.

Dersom man ønsker å finne reglene for øvelsene innen rytmisk gymnastikk kan man enten finne de på "Rytmisk gymnastikk" eller siden "Regler og bestemmelser".