En energisk designprofil og nettside for Unge Venstre.

Frihet i politikk og designprofil

Designprofilen har flere jobber, særlig for et politisk ungdomsparti. Helst bør den gi en tydelig indikasjon på hvem moderpartiet er og hvilke ideologiske verdier partiet har. I tillegg må det være et tydelig skille mellom partiene, så ingen krysser av feil sted på valgseddelen.

Hyppig posting på sosiale medier ga også en utfordring. For at profilen til Unge Venstre skulle bli nyttig måtte det være enkelt for både designere og ikke-designere å raskt kunne sette sammen en engasjerende post.

Frihet ble et nøkkelord som både oppsummerte kulturen, ideologien og den visuelle identiteten til Unge Venstre. Med inspirasjon fra Spotify fant vi en lekende og fleksibel illustrasjonsstil som ga det unikt uttrykk, de riktige assosiasjonene – i tillegg til at den er lett å jobbe med til daglig.

Fargepaletten er bred for å gjøre det lett å skape et lekende og variert uttrykk. Lyse og mørke varianter av alle fargene gir allikevel et system for uttrykket.

Senke terskel for å delta

For mange er ungdomspartier som Unge Venstre deres første møte med politikk. Det er lett å bli skremt bort – særlig når man tror at et medlemskap innebærer at man må ha meninger om alt fra A til Å.

I arbeidet med nettside jobbet vi med å senke terskelen for å engasjere seg i Unge Venstre. Her er det ingen dumme spørsmål. Nettsiden skal svare på alt og understreke at verken kunnskap eller erfaring er nødvendig for å bli med.

Enkel tilgang til medlemsressurser

Nettsidens kraft i valgkampen handler ikke bare om overbevisende landingssider, men også å gi medlemmene enkel tilgang til informasjonen og ressursene de trenger. Nå er det lett å finne riktig dokument, eller kontaktinformasjonen til lokallaget ditt.

En dose energi til årets valgkamp

På samme måte som nye joggesko kan hjelpe deg over dørstokkmila, håper vi den nye verktøykassen inspirerer litt ekstra i årets skolevalgkamp. Vi krysser fingrene.