Bankutskrift gjort enkelt

Det er ikke like lett for alle å få en reell vurdering av sin økonomiske situasjon. Kredittselskaper baserer gjerne vurderingene sine på tall fra fjoråret, bankene vil gjerne høre at man har en stabil inntekt, og NAV må be brukeren om å dele personlige data fra utdypende kontoutskrifter før de kan gi støtte.

Dette ønsket folka bak Bankutskrift å gjøre noe med.

For å løse de mange utfordringene som følger med å få vurdert økonomien på rettferdig vis, utviklet de en tjeneste som gjør det mulig å sende kuraterte bankutskrifter til andre. Man bestemmer selv hvilke inntekts- og utgiftsposter som skal inkluderes, noe som gir brukerne sjansen til å få en rettferdig vurdering, uten å kompromisse på kontroll over egen bankdata.

For noen handler bruken av tjenesten om å bevise at man kan administrere lån og betale faste utgifter, selv om man ikke har fast jobb. For andre handler det om å vise at man har rett på støtteordninger fordi man har det trangt økonomisk.

Iphone med skjermbilde av nettsiden hvor det står "Hva betyr det? Lønnsinntekt"
Plakat med bokser i ulike farger, piler, checkmarks og "Bankutskrift. På dine premisser."
Bankutskrifts logo
"Verifisert bankutskrift" skrevet med et avsjekkingsmerke ved siden av
Skjermbilder av Bankutskrifts nettside

Hvordan skape tillit til en helt ny merkevare?

Før Bankutskrift kunne lansere den nye tjenesten trengte de en visuell identitet, nettside og et designsystem for UI. Tjenesten skulle oppleves som trygg og tillitsbyggende, slik at brukerne kunne føle seg komfortable med å laste opp sensitive bankdata.

Første steg ble å utforme et pålitelig og inkluderende design. Vi valgte et sett med tydelige og optimistiske farger, som bidro til å motivere brukerne og ufarliggjøre tjenesten.

Med hjelp av piler, avkryssingsmerker og grafiske former gjorde vi effektivitet og enkelthet til en del av merkevaren. Ellers la vi lite mellom linjene, noe som resulterte i en transparent og lettfordøyelig profil.

For å sikre at ordlyden og informasjonen på nettsiden var tillitsvekkende ved første møte, kjørte vi flere runder med brukertester. I tillegg la vi opp til at noen av nettsidens artikler kunne bestå av intervjuer med brukere, både for å personliggjøre tjenesten, og for å vise mangfoldet av hva Bankutskrift kan brukes til.

Skjermbilder av tjenesten – transaksjoner i grønt og gult
Lilla bokser, den i midten har ikon og teksten "Be om bankutskrift fra leietaker"
Mac med landingssiden "Kom igang"
Handlenett med Bankutskrifts logo
Skjermbilder av sider med bokser i ulike farger og med stjerner og ikoner

Tydeliggjøring av tjenestens funksjon

Ettersom Bankutskrift var en helt ny tjeneste som ikke fantes fra før av, ble det viktig å kommunisere poenget med det hele. Vi strukturerte derfor nettsiden rundt et sett med veiledere som belyste hva man kan gjøre med Bankutskrift.

Videre designet vi en trestegsmodell for å vise hva tjenesten går ut på og hvordan man bruker den.