En kjærlighetshistorie mellom teknologi og kunst

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon som representerer profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Norge. Med Årsutstillingen som sitt flaggskip, deler NK ut støtte og stipend til kunstnere og gir medlemmene mulighet til å vise fram kunsten sin.

NK sin gamle løsning gjorde det tungvint for både medlemmer og administrasjonen å håndtere søknader og dele kunstverk. Noe måtte gjøres for at organisasjonen skulle kunne vokse i takt med ambisjoner og behov.

En mac med siden "Om NK"
a display of different types of fabrics including keramikk and glass
Et nettbrett med forsiden til Årsutstillingen
Skjermbilde av landingssiden "tekstil"
En iphone med forsiden til NK (mørkegrønn bakgrunn, med et mørkegrønt bilde av kunst)

Flere nettsider i samme CMS

For å bistå NK i deres jakt på en mer moderne og brukervennlig løsning, har vi utviklet en omfattende og dynamisk multisite-løsning i Sanity. NK kan dermed administrere flere nettsider fra ett og samme sted, på en måte som er både enkel og effektiv for alle brukere. Arbeidet har også inkludert alt fra innsiktsarbeid og brukertesting, til utvikling av et fleksibelt skjemabyggersystem.

Dynamiske farger

En spesielt innovativ del av løsningen er et system for dynamisk fargesetting av bakgrunner. Ved å automatisk hente ut farger fra bilder av kunstverk, skaper vi en levende visuell identitet som er i kontinuerlig endring. Fargene sørger for at NKs nettside alltid oppleves som fresh og relevant, samtidig som de skaper en sterk kobling mellom organisasjonen og kunsten de representerer.

Fra bildet lastes opp har vi satt opp en rekke prosesser for å:

  • kvalitetssikre at fargen er innenfor profilens rammer
  • sikre nok kontrast til teksten med tanke på universell utforming
  • sørge for at fargene samspiller godt med hverandre

Dette bidrar til å gjøre det enkelt og raskt for kunstnere å presentere arbeidet sitt på en måte som underbygger kunsten og deres individuelle profil, samtidig som det ivaretar helheten til det visuelle uttrykket til NK.

a computer screen displays a website for kunstnerbeskeet
a computer screen displays a project about the blend of colors and textiles
a computer screen shows a page that says " aktuell " at the top
three women holding bouquets of flowers in front of a colorful background
Rutenett av kunstnere med myke fargene bakgrunner

Skreddersydd medlemssystem for kunstnere

Vi har designet et tilpasset medlemssystem for kunstnerne, som oppmuntrer og veileder brukerne til å formidle kunsten sin på best mulig måte. Kunstnerprofilene er sømløst koblet til et søknadssystem. Ettersom søknader kan lagres som utkast, får kunstnerne god tid til å legge inn arbeidet sitt. Jurymedlemmer har også egne anonymiserte visninger som forenkler vurderingsprosessen.

a screenshot of anna michaelsen 's profile page
a computer screen displays a website called kunstnerregister
a screen that says rediger profilbilde on it
a screenshot of a website that says mine seknader
Skjermbilde av en kunstnerprofil

Fleksibel skjemabygger i Sanity

Vi har utviklet en allsidig skjemabygger i Sanity. Maler for skjemaer og feltgrupper gjør det raskt å bygge nye skjemaer og gjenbruke elementer i nye varianter. Skjemabyggeren støtter skjemaer i flere steg, og kan brukes til et bredt spekter av formål - enten det er offentlig tilgjengelige skjemaer som nyhetsbrev og påmeldinger til arrangementer, eller mer avanserte flerstegsskjemaer forbeholdt medlemmer.

Skreddersydd for organisasjonens behov

Resultatet av samarbeidet er et betydelig forbedret system som effektiviserer de daglige operasjonene for både NK og deres medlemmer.

De spesialtilpassede løsningene for medlemshåndtering og skjemabygging, sammen med den dynamiske fargesettingen og effektive multisiteadministrasjonen, sørger for at Norske Kunsthåndverkere har fått en komplett løsning skreddersydd for deres særskilte behov, med fleksibilitet for videreutvikling og utvidelse i fremtiden.

Da Norske Kunsthåndverkere skulle bytte plattform for sitt eksisterende nettsted, var det lett å velge Kult som samarbeidspartner. Hos Kult fikk vi god veiledning fra engasjerte ansatte som ikke bare satte seg inn i den eksisterende nettsiden vår, men også hjalp oss med å forbedre strukturen og designet og å aktivisere det eksisterende innholdet slik at det ble bedre synlig for brukerne.Vi har fått tilbakemeldinger om at nettstedet ser lekkert ut, og at kunstnere som bruker nettstedet til å presentere sine kunstnerskap er fornøyd med hvordan de nye løsningene gir bedre synlighet.Kult er gode å samarbeide med. De er lydhøre overfor kundens behov, men også tydelige når de har forslag til forbedringer. Vi opplever at dette er folk som bryr seg om kunden og som strekker seg for å få løsningene på plass.

Marit Lønning Reiten (Formidlingsleder, Norske Kunsthåndverkere)