Hvordan skalere bedriften din ved hjelp av Oslo kommune

Oslo kommune kjøper årlig inn om lag 30 milliarder kroner i varer og tjenester, og behovet for innovasjon er økende.

Startups og scale-ups har flere muligheter enn noen gang til å utforske sine banebrytende ideer, teste pilotprosjekter og delta i innovative anskaffelsesmuligheter.

Men – det kan være vanskelig å finne informasjon om hvordan .

Oslo Business Region har derfor laget en oversiktlig guide som gir en innføring i ulike tilbud fra Oslo kommune, rettet spesielt mot oppstartsbedrifter.

Spisset budskap

Tekst tekst tekst

Verktøy og forklarende tips

Guiden viser hvor oppstartsbedrifter skal søke etter informasjon og hvordan man kan få kontakt med de riktige instansene.

*Sett inn mer tekst her*

Ressursene, verktøyene og tipsene som er listet opp i guiden hjelper til med å finne de mest relevante programmene for ulike typer oppstartsbedrifter, og gir en grunnleggende innføring i hvordan offentlige anskaffelser fungerer i Norge.

Å ha byen som kunde kan være en døråpner til større, internasjonale markeder. Men for å i det hele tatt kunne få Oslo som kunde, må man lære seg hvordan.

En løsning for flere land

Tekst tekst tekst

Se selv på https://procurement.obr.no/.