AI og personvern: hva betyr de nye endringene for kreatører?

Ingrid Reigstad

ingrid@kult.design

Publisert: 12. juni 2024

Den siste tiden har selskaper som Meta og Adobe begynt å oppdatere sine personvernretningslinjer til å omfatte en økende bruk av brukergenerert innhold for å trene AI-modeller. Dette har skapt skepsis og sinne blant designere, fotografer, illustratører og andre kreatører, og flere tar nå grep ved å boikotte selskapene.

Men er disse endringene i personvern og opptrening av AI-modeller en så viktig greie? La oss utforske temaet i detalj.

Hva innebærer de nye endringene?

Adobe og Meta har nylig oppdatert sine personvernvilkår til å inkludere klausuler som tillater bruk av brukergenerert innhold til å utvikle og trene AI-modeller. Adobe har fått kritikk for sine vage formuleringer som skaper bekymring blant brukerne. Meta har møtt lignende reaksjoner, spesielt i Europa, der personvernorganisasjoner har bedt om umiddelbar handling mot deres nye praksis.

For kreatører betyr dette at deres arbeid – alt fra bilder og grafisk design til tekst og illustrasjoner – kan bli brukt til å forbedre AI-verktøy uten deres eksplisitte samtykke. Kreatører må med andre ord nå betale for Adobe-applikasjoner, samtidig som de mister kontroll over egne arbeider og praksiser.

Positive aspekter

Dette er jo ganske shady. Likevel, er det ikke helt uten fordeler at teknologiselskaper nå sprinter om kapp i løpet om å utvikle de beste AI-verktøyene. La oss snakke litt om hvilke positive konsekvenser dette kan ha for kreatører.

Forbedret teknologi

En av de største fordelene med å bruke brukergenerert innhold til å trene AI-modeller er raskere og mer avansert utvikling av AI-teknologi. Forhåpentligvis blir resultatet at kreatører vil kunne dra nytte av mer sofistikerte verktøy som kan automatisere tidkrevende oppgaver, som bildebehandling og tekstredigering.

Økt produktivitet

Forbedret AI kan hjelpe kreatører med å frigjøre tid fra repetitive oppgaver, slik at de kan fokusere mer på det kreative arbeidet. Dette kan føre til større effektivitet og flere muligheter for innovasjon. Som designer må jeg innrømme at det virker utrolig fristende å vinke farvel til kjedelige og tidkrevende samlebåndsoppgaver, til fordel for mer utforsking og idéutvikling.

a stack of books with a folder in the middle
Mindre tid brukt på kjedelige oppgaver kan gi mer tid til idéutvikling!

Tilgjengeliggjøring av kreative yrker

Gode AI-modeller vil også kunne tilgjengeliggjøre kreative verktøy som tidligere var forbeholdt de mest erfarne kreatørene. For eksempel kan avanserte design- og redigeringsverktøy nå bli tilgjengelig for en bredere gruppe mennesker, inkludert amatører og nybegynnere, noe som kan demokratisere kreativt arbeid. Dette kan også føre til at flere mennesker får mulighet til å uttrykke seg kreativt og kanskje til og med finne en karrierevei som tidligere virket utenfor rekkevidde. AI kan være en katalysator for å bryte ned barrierer og åpne opp nye muligheter for alle, uansett bakgrunn eller erfaring.

Negative aspekter

Så er jo spørsmålet – er vi villige til å gi slipp på personvern og eierskap, for at store selskaper skal utvikle og kapitalisere på egne tjenester?

Personvern og eierskap

Den største bekymringen blant kreatører er tapet av kontroll over deres egen intellektuelle eiendom. Når selskapene bruker deres innhold uten spesifikk tillatelse eller kompensasjon, kan det føles som en invasjon av personvernet og en ulovlig utnyttelse av deres arbeid og virke.

Konkurranse og originalitet

Å trene AI-modeller på kreatørers arbeid kan føre til en homogenisering av det visuelle og tekstlige uttrykket. Dette kan gjøre det vanskeligere for individualistiske uttrykk å skille seg ut i mengden og kan også føre til at AI-generert innhold vil kunne konkurrere med menneskelig skapte verk.

a row of orange origami swans are floating on a white surface .
Kommer AI-modeller til å føre til en homogenisering av det kreative uttrykket?

Etiske spørsmål

Bruken av AI på denne måten reiser flere etiske spørsmål. Innebærer dette en rettferdig behandling av kreatørers arbeid? Hvordan kan man sikre at de som skaper innholdet får den nødvendige æren og kompensasjonen? Kommer AI-modellene til å ta over kreatørenes jobber? Og hva vil i så fall skje med det kreative innholdet, når kreatørene ikke lenger er der for å mate inn nye tanker og idéer til AI-modellene?

Burde ikke Adobe utvikle tjenester for kreatørene?

Et spørsmål jeg har stilt meg selv er hvorfor selskaper som Adobe ikke i stedet fokuserer på å utvikle AI-generatorer for kreatørene, slik at brukere selv kan trene sine egne AI-modeller for å effektivisere egen prosess. Dette tror jeg kunne bidra til å effektivisere hver enkelts arbeid og gi oss mer kontroll over bruken av eget arbeid. Ved å gi kreatører verktøy som lar dem bygge og trene egne AI-modeller, ville de kunne beholde eierskapet over egne verk, samtidig som de høster fordelene ved AI.

Hva vil skje med Adobe nå?

Når stadig flere tjenester endrer personvernretningslinjene sine, vil det bli interessant å følge med på om det å ikke trene AI-modeller på brukernes arbeid vil kunne bli et konkurransefortrinn blant kreative applikasjonstjenester. De siste årene har vi sett flere utfordrere til Adobe (sjekk ut Affinity om du ikke har hørt om dem ennå), og kanskje vil vi se en migrasjon fra Adobe, i protest fra kreatørene?

På den andre siden, hvis Adobe, med sitt monopol og store tilgang på ressurser, nå klarer å utvikle førsteklasses AI-teknologi, kan dette gi dem et teknologisk fortrinn som kan bli vanskelig å konkurrere med. Kanskje vil vi endelig få se den sårt etterlengtede designrevolusjonen på Adobe-applikasjoner som har vært omtrent like siden jeg satte min fot i Photoshop for første gang?

Så hva skal en stakkars kreatør gjøre?

Bør vi boikotte Adobe og Meta? Gå tilbake til penn og papir? Eller bare gi opp og la Adobe gjøre fortjeneste på arbeidene våre?

Som designer kan jeg ikke si noe annet enn at jeg blir litt framtidsredd når jeg tenker på AI. Designere har allerede begynt å miste jobbene sine til AI (hvis du ikke har sett denne YouTube-videoen allerede bør du gjøre det nå), og bransjen generelt sliter med økonomien om dagen.

Det jeg vet er at vi i Kult Byrå har ett mål: å ikke bli Kodak som ikke hadde troa på digitale kameraer. I stedet tror vi på å bli eksperter på AI i årene fremover. For tenk deg dette: hvis det dukker opp et byrå der alle de ansatte er så effektive med AI at de, med 10 personer, kan produsere samme arbeid som 300 personer. Da risikerer vi alle å sitte her fattige og ubrukelige uten jobb en dag.

Derfor er det viktig å omfavne de nye teknologiene og verktøyene som kan hjelpe oss å være like effektive. Det handler ikke bare om å bevare jobbene våre, men også om å forbli konkurransedyktige i en stadig mer automatisert verden. Kreatører må utdanne seg om AI-verktøy, finne måter å integrere dem i sine arbeidsflyter på, og hele tiden være i forkant av utviklingen.

Vi kan ikke stole på at markedet vil beskytte oss automatisk. Tiltak som å samarbeide med selskaper om bedre personvernpraksis og å jobbe for juridiske rettigheter som beskytter kreatørers intellektuelle eiendom, er viktige skritt. Samtidig må vi også tenke på hvordan vi kan bruke AI til vår fordel – kanskje ved å utvikle våre egne modeller, tilpasse verktøyene til våre spesifikke behov, og bruke teknologien til å åpne nye forretningsmuligheter.

Så, slett Facebook og Adobe om du ønsker det, men, pass samtidig på at du ikke stagnerer i en digital verden hvor AI spiller en stadig større rolle.

a man and a robot are standing next to each other
Vi slår et slag for å bli venner med AI-ene, heller enn å kjempe imot.

Oppsummering og refleksjon

For kreatører er det viktig å være oppmerksomme og informerte om endringer, og å delta i diskusjonen om hvordan fremtiden for AI og personvern bør se ut. Balansen mellom teknologisk fremgang og rettferdig behandling av kreatørers arbeid er essensiell for en bærekraftig og etisk utvikling.

Denne artikkelen kunne bare skumme overflaten av en kompleks problemstilling. La oss fortsette samtalen – hva tenker du som kreatør om disse endringene?

P.S.: Ved hjelp av AI brukte jeg bare 2 timer på å skrive dette innlegget. Som en som ikke er så glad i å skrive, ville jeg nok ellers ha brukt mye mer tid. Og det er ganske kult, synes nå jeg

Ingrid Reigstad

ingrid@kult.design