Teknologiske fremskritt med data og informasjon fra satelitter.

CAMEO er en plattform laget i samarbeid med S&T og ESA (Europeiske versjonen av NASA) som tilgjengeliggjør innsikt og data fra satellitter.

Det kan erstatte dyre og tidkrevende helikopterturer, og hjelpe flere næringer med å oppdage problemer før de skjer.

Vi står bak visuell identitet, logo og nettside.


En varm profil som ufarliggjør

CAMEO representerer en helt ny måte å overvåke områder på. Men ny teknologi kan virke skummelt. Spesielt for konservative bransjer som ikke har endret rutiner på årevis.

Istedenfor å lage en kald og faktaorientert profil jobbet vi heller for å tilføre varme til uttrykket. En harmonisk fargepalett kombinert med en organiske bilder av natur skaper et balansert profil, men en liten dose varme som ufarliggjør det hele.


Cameo nettside på mobil. Grafikk.
Cameo Earth Observation logo. Grafikk.

En fleksibel nettside rustet for fremtiden

Det er alltid vrient å lage nettside for et nytt produktkonsept, helt fra blanke ark. Det er vanskelig å forutse nøyaktig hva målgruppen kommer til å ønske av informasjon eller hva temaet bak CAMEO selv ønsker å bruke nettsiden til om to år.

Derfor bygget vi en fleksibel nettside med Sanity, som det er enkelt å utvide eller endre i fremtiden. I den første versjonen er det nå to innganger til å lære mer om produktet. Enten gjennom å hvordan det kan hjelpe din industri eller ved å lese seg opp på de ulike “datalagene”.

Besøk nettsiden på cameo-platform.com

Cameo Earth Observation logo. Grafikk.
Fontene til Cameo. Roobert Regular og semiold