Dembra: Bekjempelse av fordommer og utenforskap

Dembra hjelper skoler med å adressere og forebygge ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Dette gjør de gjennom veiledning, kurs og nettbaserte ressurser. Med Dembras verktøy i hånd blir skolepersonell og lærerstudenter rustet til å håndtere sensitive og utfordrende situasjoner med stødigere selvsikkerhet og kompetanse.

Et ønske om enkel administrasjon

Uoversiktlige backendsystemer hadde gjort det vanskelig å administrere Dembras nettside. Kun et fåtall ansatte hadde kompetanse på systemene, og det var vanskelig å forstå hvordan innholdet på nettsiden var bygd opp i CMS-et.

Dessuten hadde Dembra fått øynene opp for en ny måte å tenke innhold på, nemlig strukturert innhold. Dette var som musikk i våre ører, da strukturert innhold spiller en sentral rolle i hvordan vi i Kult jobber med nettsider.

Skjermbilde av forsiden til Dembras nettside
Grafiske former i ulike farger i et rutenett
Skjermbilde av landingssiden "Samisk myteknuser"
En fotoramme med et bilde av grafiske former i et rutenett, med Dembras logo nederst
Skjermbilde av siden "Ikke spør om det - Samer"

Mot en mer moden utforming

Men før vi kunne gå igang med innholdsstrukturering, måtte vi få på plass Dembras visuelle uttrykk. Den eksisterende designprofilen satt godt i organisasjonen, men hadde noen utfordringer.

Fargene i profilen møtte ikke kravene til kontrast for universell utforming. Og selv om det visuelle uttrykket passet godt for barneskoleelever, var det hovedsakelig lærere og lærerstudenter som var målgruppen. Det var tross alt dem som skulle finne fram til og bruke Dembras tjenester. Det var på tide for designprofilen å vokse opp, uten at nettsiden skulle bli kjedelig eller byråkratisk.

Vi utformet en ny grafisk profil med geometriske "byggeklosser", som var basert på noe Dembra hadde sagt i startfasen — å forebygge gjennom å bygge. Med variasjon i formene hintet vi også til mangfold, og den abstrakte stilen gav en fleksibel profil med rom for å leke seg visuelt.

Styrking av brukeropplevelsen med strukturert innhold

Deretter gikk vi i gang med innholdsstruktur og nettsidedesign. For å gjøre det enkelt å navigere i det enorme ressursbiblioteket, ble det viktig å bruke kategorisering og filtrering på nettsiden. Ved å lage ulike stier til innholdet, la vi opp til at brukerne kunne utforske basert på det de var på jakt etter — enten det var innhold knyttet til skoletrinn, et spesifikt tema eller innholdstype.

Denne bruken av strukturert innhold hjalp oss å rydde opp på nettsiden, slik at flere brukere nå kan finne frem til og utnytte Dembras viktige ressurser.