Søke pengestøtte som 13-åring?
Null problem

Logo & identitet
Nettside
Redesign av søknadsløsning

Frifond deler ut penger til store og små prosjekter over hele landet. Musikkvideoer, teaterforestillinger, skatefestival – you name it.

Dessverre hadde søkertallene gått ned de siste årene. En gammeldags designprofil, mye tid brukt på support og en forvirrende nettside gjorde veien til Frifond lang for mange.

Vi hjalp dem med en ny kul identitet, sammen med en nettside som gjør søknadsjobben langt enklere for folk i alle aldre.

Gjøre Frifond innbydende for både bestemor og barnebarn

Rapportering og søknadsskjemaer kan skremme vekk de fleste. Frifond måtte derfor senke terskelen og gjøre selve søknadsprosessen mer innbydende. Løsningen vår ble å skape en vennlig og ungdommelig identitet som sier “dette klarer du helt fint!”.

Vi jobbet med å finne en balanse mellom noe som kunne oppfattes som ungt og lettvint, samtidig som det ikke skulle bli for useriøst.

Ufarliggjøre søknadsprosessen med myke former og raske illustrasjoner

En idé som skisses raskt på et papir er som regel starten på en kreativ prosess – enten den er stor eller liten. Vi ville ta vare på "det uferdige" og tanken om at Frifond lar ideer komme til live.

Myke former kombinert med håndtegnede illustrasjoner ble derfor en stor del av identiteten. Dette viser at Frifond er til for folk i alle aldre, med alle slags idéer.

Kan jeg søke støtte?

Dette er spørsmålet de fleste har når de kommer inn på Frifond.

Istedenfor å måtte grave seg gjennom trauste og forvirrende retningslinjer, kan man nå få svar på under 2 minutter.

Resultatet?Rekordmange søkere siden 2013

Fra Frifondrapporten 2018

"

For å få evaluert om de nye nettsidene fungerer har vi tatt inn spørsmålet «Fant du informasjonen du trengte på Frifond.no?» i Frifond-undersøkelsen. Til det svarte 97 % av Frifond teaters søkere ja, mens det tilsvarende tallet for Frifond barn og unge var 94 %. Det er vi fornøyde med!

Av de som har fått penger, er henholdsvis 94 % og 95 % av respondentene fra Frifond barn og unge og Frifond teater helt eller ganske enige i at Frifond er en enkel støtteordning å bruke.

Tallene for om det er enkelt å sende inn søknad er også sterke, der 91 % er helt eller ganske enige i at det er enkelt.

Svarene på disse spørsmålene ble overveldende gode, og indikerer etter vår mening sterkt at Frifond lykkes i å være en lavterskel støtteordning.

Kult er en dyktig og kreativ gjeng, som det er gøy å jobbe med. De leverte raskt og effektivt, og vi er veldig fornøyde med de nye nettsidene og den nye grafiske profilen til Frifond.

Andreas Borud, generalsekretær i LNU