Identitet og nettside for Helgeland Rehabilitering

Spesialisert rehabilitering ved Helgelandskysten

Helgeland Rehabilitering er et privat behandlingssenter blant idyllisk natur ved Helgelandskysten i Nord-Norge. De tilbyr spesialisert rehabilitering for sykehus, kommuner og privatpersoner, og har en rammeavtale med Helse Nord RHF.

Helgeland Rehabilitering kom til oss med en utdatert visuell profil som spriket i flere ulike retninger. Ingen visste lenger hva logoen symboliserte eller hva fargene hadde med institusjonen å gjøre. Og hvordan kan man få mennesker som trenger rehabilitering til å velge seg ut nettopp Helgeland Rehabilitering?

Vår oppgave ble derfor å finne det unike ved rehabiliteringssenteret og danne en tydeligere rød tråd i profilen ved å posisjonere dem som det naturlige stedet å søke seg til når uhellet har vært ute – og man trenger god hjelp til å komme seg på beina igjen.

Vennlighet og omsorg

For å få frem det vennlige og omtenksomme med rehabiliteringssenteret valgte vi å kombinere en font med personlighet – Chap – med Basis Grotesque, en seriøs og tydelig font som sørger for at informasjon fra Helgeland Rehabilitering kommer tydelig frem til mottaker.

En rolig fargepalett bestående av blått og dempede rødtoner er med på å forsterke uttrykket som omhandler helse og rehabilitering.

Vi har lagt til rette for bruk av en «myk» og leken illustrasjonsstil med imøtekommende figurer. Dette for å tydeliggjøre følelsen av at Helgeland Rehabilitering ser deg og bryr seg om deg og det du måtte behøve hjelp til, uansett skade.

Det var viktig at medmenneskelighet og fokus på hvert enkelt individ fikk skinne gjennom i den nye profilen. En vennlig og imøtekommende tone, uten å gå på bekostning av deres profesjonalitet og ekspertise.

Et annet aspekt ved Helgeland Rehabilitering var å skape en fellesskapsfølelse blant pasientene og dermed motivere dem til å velge nettopp dette stedet. Man er ikke alene, og sammen skal man få riktig oppfølging og nå sine mål før hjemreise.