For at leiemarkedet i Norge skal fungere – på best mulig vis

Uenigheter mellom utleier og leietaker av bolig er noe de fleste har hørt om, eller dessverre vært borti selv.

Så hvordan kan man enklest mulig løse et slikt problem, eller sørge for at konflikten i utgangspunktet ikke oppstår?

Informere og veilede

Husleietvistutvalget er en offentlig organisasjon som skal veilede og behandle uenigheter mellom utleier og leietaker. For at leiemarkedet i Norge skal fungere best mulig, er de derfor tilgjengelig med informasjon og veiledning om hvilke rettigheter og forpliktelser man har – både som utleier og leietaker.

For å holde en nøytral rolle overfor både utleiere og leietakere, er all informasjon de tilbyr objektiv.

Ved hjelp av god informasjon og veiledning vil HTU bidra til at færre tvistesaker utløses. Og dersom konflikten likevel skulle oppstå, er deres samfunnsoppdrag å løse saken raskt og billig, men med god kvalitet.

Person teiper boks. Foto.
Logoen til HTU på papir. Foto.
Person trykker på skjerm. Foto.

Tilrettelegge for brukerne

Med en utdatert designprofil og en lite fleksibel nettside, opplevde HTU at det var vanskelig for brukere å finne relevant informasjon på nettsiden. Den burde derfor bli mer intuitiv og i større grad tilrettelagt for brukerne.

Ved hjelp av innsikt og grundig research har vi designet og utviklet en moderne nettside som gjør det enkelt for brukerne å finne relevant informasjon. Undersider har blitt omstrukturert og innhold har blitt revidert, med god brukeropplevelse i fokus.

Tidligere har Husleietvistutvalgets virksomhet vært begrenset til tre regioner – men er i dag blitt landsdekkende med ny profil og nettside.

Statlig, men ikke kjedelig.

Da vi utarbeidet den nye visuelle profilen ble vennlighet og profesjonalitet viktige stikkord å forholde seg til. Det er så fort gjort for oss mennesker å tenke at statlig = kjedelig. Slik trenger det ikke å være.

Fargene har tatt utgangspunkt i HTU’s tidligere designprofil, men er nå videreutviklet og tilpasset til å møte brukerne på en mer aktiv måte enn tidligere. Husleietvistutvalget skal forstå og informere brukere, slik at de unngår å havne i konflikt.

Fargene representerer Husleietvistutvalgets seriøse side, men også imøtekommelsen de viser, samt viktigheten av relevant informasjon og kunnskap. Ved å informere godt og tydelig, vil man preventivt unngå at noen havner i konflikt.

Kombinasjonen av den klassiske serif-fonten Tiempos Headline og den moderne fonten Manrope fremmer den profesjonelle siden. Husleietvistutvalget er fremoverlente og en primær informasjonskanal blant utleiere og leietakere.

Ikonstil til HTU. Grafikk.
Font: Tiempos Headline. Grafikk.

Magien med Sanity.

Den nye nettsiden er enkel å bruke for besøkende, men også for de ansatte i Husleietvistutvalget. Ved hjelp av Sanity er det nå enkelt for alle å legge til eller fjerne innhold, uavhengig av kompetanse.

Vi har også satt opp en informerende designmanual som presenterer og veileder ansatte gjennom den nye visuelle profilen, også ved å bruke Sanity. Da slipper designmanualen å forsvinne som en PDF i en skuff, og kan heller oppdateres kontinuerlig uten at ansatte må holde styr på diverse versjonsnumre.